RAZGIBAJMO TELO
SRČNI VZPODBUJEVALNIKI
TRIGLAVSKA ROŽA
UTRIPOVCI SMO PRIDNI KAKOR ČMRLJI
TUDI DEŽNE KAPLJE NISO OVIRA ZA NAŠO REKREACIJO
ČLANI IZVRŠILNEGA, NADZORNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA DRUŠTVA UTRIP


Pacemakerji - srčni spodbujevalniki (3. del)

Objavil: Urednik .

Indikacije, da človek dobi srčni spodbujevalnik (SS) so zelo različne. V začetnem obdobju elektronskih vsadkov so SS dobili le tisti bolniki, ki jih je prepočasen pulz življensko ogrožal. Danes so se te indikacije zelo razširile. Tako, da lahko dobijo SS popolnoma zdravi ljudje, ki imajo zgolj motnjo v prevajanju srčnih impulzov t.j.aritmijo, ki jim onemogoča polno in aktivno življenje. Ti ljudje imajo povsem zdravo srčno mišico in zaklopke. Aritmije, ki jih danes lahko na srečo zdravimo z elektronskimi vsadki (SS-pacemakerji in kardioverter-defibrilatorji-ICD) pa žal spremljajo tudi številne bolezni srca in z njimi povezana stanja.
Strukturne nepravilnosti srca s posledičnimi motnjami srčnega ritma pa lahko uspešno prepoznamo že v nosečnosti. Takega otroka spremljamo in ga že takoj ob rojstvu pričakamo ustrezno pripravljeni. Skratka od motnje srčnega ritma, bolezni, težav in možnosti poprave ali izboljšanja stanja, je je odvisna vrsta elektronskega vsadka. Na tržišču imamo zelo veliko vrst različnih SS in kardioverter-defibrilarorjev. Vzporednice lahko potegnemo z npr. avtomobilskim tržiščem, kjer ni važna znamka ampak tehnične lastnosti, ki določajo namen, uporabo in zmogljivosti izdelka. Zelo je pomembno, da dobi vsak človek, pri katerem je indicirana vstavitev elektronskega vsadka njemu najbolj ustrezen aparat.
Na trgu se je v zadnjih desetletjih pojavilo veliko število proizvajalcev, ki nudijo različne aparate za zdravljenje motenj srčnega ritma. Pri tem je treba poudariti, da imena pod katerimi se ti aparati tržijo ne izkazujejo namena uporabe, zaradi tega je bistvena standardna klasifikacija, ki velja za vse. V ta namen so izdelali standardno Nomenklaturo za razpoznavo različnih tipov srčnih spodbujevalnikov in kardioverter-defibrilatorjev. Označujemo jih s petmestno kodo. Prva črka pomeni stimulirano votlino srca, druga votlino v kateri spodbujevalnik zazna delovanje srca, tretja označuje način odgovora na preddvorno ali prekatno aktivnost, četrta pomeni število spremenljivih lastnosti, peta pa označuje dodatne lastnosti spodbujevalnika.

Označuje

Mesto stimulacije

Mesto zaznavanja

Način

Programabilnost

Protitahikardna funkcija

Okrajšave

0 - nič
V- prekat
A - preddvor
D- oba

0 - nič
V- prekat
A - preddvor
D- oba

0 - nič
I - inhibiran
T- prožen
D - oba

0 - nič
P - programabilen
M - multiprogramski
R - prilagodljiva frekvenca

0 - nič
P- stimulacija
S - šok
D - oboje (P+S)

Označba

S - V ali A

S - V ali A

 

 

N.pr. VVIR pomeni enovotlinski srčni spodbujevalnik, ki spodbuja in zaznava v prekatu (V), odgovarja z inhibicijo (I) in se prilagaja s številom spodbujanj glede na obremenitve (R).
DDD pomeni dvovotlinski preddvorno-prekatni SS, kjer sta spodbujana preddvor in prekat (D). Srčna aktivnost se prav tako zaznava v obeh votlinah (D). Način odzivanja je zavrt ali prožen (D).
VDD pomeni dvovotlinski preddvorno-prekatni SS, kjer je spodbujan samo prekat (V). Zaznavanje srčne aktivnosti je v obeh votlinah (D). Način odzivanja je zavrt ali prožen (D). S tem SS dosežemo, da preddvor vodi oziroma uravnava spodbujanje prekatov.
Evropsko in ameriško kardiološko društvo je izdalo posebne smernice oziroma priporočila katerim bolnikom je potrebno vstaviti elektronski vsadek. Zato le bolezen, nastale težave ter biološka kondicija človeka diktirajo kakšno vrsto aparata bomo vstavili. Medicinska stroka išče nove možnosti zdravljenja. Pomembna novost so dvoprekatni SS, ki jih vstavljamo nekaterim bolnikom s srčnim popuščanjem. Gre za SS s tremi elektrodami. Dosedanje SS so imeli eno ali dve elektrodi. Dodatna prekatna elektroda prispeva k bolj usklajenemu delovanju obeh prekatov oziroma srca, ki se s tem okrepi. Prav zato se ta metoda tudi opisuje kot spodbujanje srca na način resinhronizacije.
Pri izbiri vrste zdravljenja bolnikov z elektronskimi vsadki nas vodi načelo, da damo bolniku življenje letom in ne leta življenja za vsako ceno.

A. B.

-------------------

Vsi članki o srčnih spodbujevalnikih so objavljeni tudi v reviji Naš utrip.