Redna letna skupščina Društva Utrip

Objavil: Urednik .

predsednica 2016Redna letna skupščina Društva Utrip – srčni bolniki s spodbujevalnikom je bila v soboto, 19. marca 2016

Nagovor predsednice društva

Spoštovani prijatelji,

prisrčno pozdravljam vse navzoče na naši redni letni skupščini. V letu 2015 smo delali po začrtanih programih društva in si hkrati prizadevali, da bi uvedli še kakšno novost. Z velikim veseljem lahko zatrdim, da so mi člani izvršilnega odbora, s katerimi smo se srečevali na rednih sejah, v veliko pomoč pri mojem delu.

V preteklem letu nam je organizacija FIHO namenila 14.757,17 €. Organizaciji FIHO se za financiranje naših programov iskreno zahvaljujem.

V lanskem letu smo izdali štiri številke našega glasila Naš Utrip, v katerem smo vas obveščali, izobraževali, seznanjali in vam predstavili vsa dogajanja v društvu. V letu 2015 smo praznovali 30. obletnico ustanovitve društva. V Šmarjeških Toplicah smo imeli slavnostno skupščino s kulturnim programom, ki so ga izvedli sopranistka Nina Kompare Volasko, citrar Tomaž Plahutnik in kitarist Hervin Jakončič. V treh desetletjih se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so vplivali na naše delo v društvu. Ob tej priložnosti smo izdali almanah, ki ga je vsak član lahko dobil brezplačno.

S pomočjo strokovnih sodelavcev UKC smo se na predavanjih seznanili z novostmi na področju medicine. Izvedli smo dve predavanji in imeli delavnico o zdravem načinu življenja. Za telesne aktivnosti smo poskrbeli s tedensko vadbo v telovadnici in s hojo po gorskem svetu. V Atlantisu je bila organizirana vadba v bazenu. Izvedli smo devet pohodov : pohod v Tamar, na veliko Planino, na sv. Jošta, na Lovrenška jezera, na Zasavsko Posavsko hribovje, na sv. Mohorja, na Blegoš, Slivnico in Rašico. Organizirali smo tri izlete z avtobusom: izlet v Belo Krajino z ogledom Plutovega muzeja, bolnice Topolovec in partizanskega letališča na Otoku, izlet na Notranjsko z ogledom makete Cerkniškega jezera in gradu Snežnik ter izlet v Prlekijo z ogledom Puhovega muzeja, oljarne Kocbek in kmečkega turizma na Pristavi.

Organizirana je bila enotedenska obnovitvena rehabilitacija v Termah Šmarješke Toplice.

Ob zaključku leta smo se srečali in poveselili ob glasbi. Na prijeten in sproščen način smo se tako poslovili od iztekajočega leta. Vsak udeleženec je prejel almanah, ki smo ga izdali ob jubilejnem letu.

Najprej se moram zahvaliti dr. Alešu Breclju za prispevek o zgodovini društva in prispevek o izobraževanju. Zahvaljujem se vsem članom izvršilnega odbora, ki so mi prisluhnili in napisali prispevke za almanah. Posebna zahvala gre Branku Kukiču, ki je narisal naslovnico za naš almanah. Zahvala gre tudi nadzornemu odboru, strokovnemu odboru in disciplinski komisiji. Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da smo se v društvu dobro razumeli, delali z veseljem, se udeleževali naših aktivnosti in pisali članke za naš časopis. Hvala g. Jenku za izdelavo križank, ki razgibavajo naše sive celice.

Želim si in apeliram na vas ,da bi okrepili sodelovanje, nam ponudili nove ideje in predloge in se pogovarjali o novih načrtih.

Sledi še finančno poročilo :

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015

PRIHODKI:

Fiho 14.757,17 €

Članarina 4.953,15 €

Donacija članov 90,56 €

Ostali prihodki 56,30 €

SKUPAJ PRIHODKI: 19.857,18 €

 

ODHODKI po programih:

Izobraževanje 1.065,67 €

Rehabilitacija 3.958,08 €

Preventiva 3.226,21 €

Posredovanje informacij

Preko glasila in internet 7.516,59 €

Delovanje društva 6.466,94 €

Amortizacija 569,28 €

SKUPAJ ODHODKI : 23.602,77 €

V letu 2015 smo imeli presežek odhodkov za -3.745,59 € .

Ta primanjkljaj bomo pokrili iz naših rezerv. Presežek je nastal zaradi tiskanja Almanaha in delno zaradi pogostitve na slovesnosti ob trideseti obletnici našega društva.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z našimi aktivnostmi, ki so že ustaljene. Izdali bomo štiri časopise Naš Utrip, imeli bomo tri do štiri predavanja, izvedli bomo delavnico zdravega načina življenja, se vsaj šestkrat podali v sredogorje in imeli tri ali štiri izlete po lepi Slovenji. Udeleževali se bomo tedenske telovadbe na Slovanu na Kodeljevem in plavanja v Atlantisu. Za nami je že letošnja obnovitvena rehabilitacija v Termah Šmarješke Toplice. Ob koncu leta se bomo poveselili in zaplesali v novo leto. Načrtujemo tudi enodnevni izlet na Plitviška jezera. Zainteresirane prosim, da čim prej potrdijo svojo udeležbo. V maju bomo izvedli izlet na soline in ogled akvarija v Piranu.

-----------

Redno letno skupščino so nam popestrili s kulturnim programom - vokalna skupina PELLA

V veliko zadovoljstvo mi je, da smo lahko v naši sredini pozdravili vokalno skupino PELLA.

Skupina je bila ustanovljena leta 2004. Deluje v Ljubljani in nosi ime tretje prestolnice antične Makedonije. Vokalna skupina PELLA prepeva slovenske ljudske in stare makedonske pesmi. Vodja skupine je Ljuben Dimkaroski, hkrati je tudi avtor priredb pesmi, ki jih izvajajo. Njihov način petja obuja pretekli čas, ki ga živimo danes. Skupina Pella s svojim petjem povezuje to našo prelepo deželo Slovenijo in sončno Makedonijo polno mističnega duha.

Z veseljem smo prisluhnili petju skupine Pella.

Predsednica društva Polona Leskovec