Novoletni nagovor predsednice društva - 2016

Objavil: Urednik .

predsednica jan2016 Dragi prijatelji !

Dovolite mi, da začnem nagovor z mislijo pesnice Emily Dickinson: »Že sam smisel življenja je dovolj za veselje.« To naj nam bo tudi vodilo skozi leto, ki se je komaj dobro začelo.

Pozdravljam vse prisotne članice in člane ter glasbenika Hervina in Vinka, ki nas bosta v nadaljevanju druženja s prijetnimi melodijami popeljala v leto 2016.

Ob letu osorej navada je stara novo leto voščiti, to tudi jaz sedaj hočem iz srca storiti.

Želim se zahvaliti vsem, ki ste bili v preteklem letu dejavni in ustvarjalni ter si prizadevali, da je bilo naše druženje prijetno in živahno. Uspešno smo zaključili leto, za kar se zahvaljujem vsem članom izvršilnega, nadzornega in strokovnega odbora, ki smo se na sestankih srečevali in aktivno sodelovali pri odločitvah o dejavnostih društva.

Leto 2015 je bilo posebno, jubilejno leto, saj smo slavili 30. obletnico našega društva. V teh tridesetih letih se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so vplivali na delo v društvu. Delovanje društva temelji na prostovoljnem delu in vzajemni pomoči, s čimer plemenitimo naše življenje. Društvo ne more in ne sme biti le delo nekaj posameznikov, saj potem izgubi svoj namen. Že sama beseda društvo pomeni druženje in združevanje moči za dosego skupnih ciljev. Ob našem jubileju smo izdali zbornik, oziroma almanah, v katerem smo povzeli zgodovino društva. Ob izidu zbornika bi se najprej rada zahvalila prim. dr. Alešu Breclju, ki je opisal zgodovino društva od njegovega nastanka do danes in sodeloval tudi pri oblikovanju almanaha. Zahvaljujem se tudi vsem članom, ki so sooblikovali vsebino in napisali prispevke za almanah. Zahvala gre tudi našemu donatorju, fundaciji FIHO, ki nam je s finančno podporo omogočila izdajo tega zbornika. Vsak član bo zbornik prejel brezplačno.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z našimi ustaljenimi dejavnostmi in aktivnostmi. Izvedli bomo štiri izlete, izobraževali se bomo na predavanjih, za gibanje in boljše počutje bomo poskrbeli s telovadbo v telovadnici in z vajami v bazenu v Atlantisu. S pohodi v sredogorje bomo nadaljevali skozi vse leto. Že v januarju bomo organizirali sprehod okoli Blejskega jezera. Organizirali bomo delavnico zdravega načina življenja. Ob koncu leta se bomo poveselili in zaplesali v novo leto. Organizirali bomo obnovitveno rehabilitacijo v Šmarjeških toplicah, od 28. 2. do 6. 3. 2016, za kar ste vabilo že prejeli. Tudi letos bomo prispevali 20 € vsem, ki se boste udeležili rehabilitacije v Šmarjeških toplicah in ki boste članarino poravnali do 28. 2. 2016.

Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali članke za glasilo Naš Utrip in s tem popestrili časopis. Zahvaljujem se g. Branku Novaku za požrtvovalno in zelo fleksibilno delo pri urejanju naše splete strani. Naše glasilo popestrijo križanke, ki jih pripravlja g. Vladimir Jenko.

Prastara modrost oziroma razmišljanje pravi tako: »Ni potrebno veliko, da smo lahko veseli. Zadošča že, da se prepustimo trenutku. Če se poskušam osredotočiti le na sedanjost, potem se preprosto veselim življenja.«

Veselite se življenja, uživajte sedanjost in v okviru društva ustvarjajte prihodnost!

Želim vam veliko dobre volje, veselja in lepih trenutkov v letu 2016!

Predsednica društva
Polona Leskovec

Fotografije si lahko ogledate tudi TUKAJ