RAZGIBAJMO TELO
SRČNI VZPODBUJEVALNIKI
TRIGLAVSKA ROŽA
UTRIPOVCI SMO PRIDNI KAKOR ČMRLJI
TUDI DEŽNE KAPLJE NISO OVIRA ZA NAŠO REKREACIJO
ČLANI IZVRŠILNEGA, NADZORNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA DRUŠTVA UTRIP


Društvo Utrip se predstavlja

Objavil: Urednik .

Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom - Utrip je samostojno in nepridobitno humanitarno združenje srčnih bolnikov, ki se združujejo po vstavitvi srčnega spodbujevalnika. V društvo se lahko včlanijo tudi bližnji svojci in simpatizerji.

Društvo je bilo ustanovljeno 25. marca 1985 v Ljubljani. Glavni pobudnik za ustanovitev društva in njegov prvi predsednik je bil gospod Jože Šporar.

Namen društva je pomagati bolnikom k ponovnemu vključevanju v normalen način življenja po operaciji.

Dvajseto obletnico ustanovitve društva smo praznovali skupaj s proslavo 40. obletnice vsaditve prvega srčnega spodbujevalnika pri nas v Sloveniji. Dne 16. aprila 1965 sta vsaditev izvedla na kliniki za kirurgijo srca in ožilja v Ljubljani kardiokirurg prof. dr. Miro Košak s kardiologom profesorjem dr. Antonom Jagodicem.

S svojimi strokovno podprtimi aktivnostmi si društvo prizadeva preprečiti napredovanje srčne bolezni:

 • z izobraževanjem naših članov s strokovnimi predavanji in posvetovanji z  zdravnikom,
 • s šolo zdravega življenja v zdraviliščih z navajanjem na telesno dejavnost in zdravo prehrano,
 • z rehabilitacijo, v katero je vključena zdravstvena vzgoja, telovadba , joga, fizična aktivnost,šport in strokovna predavanja,
 • s preventivno dejavnostjo, s katero želimo preprečevati nadaljnje zaplete z našo boleznijo, z obveščanjem članov,  z izdajanjem našega glasila NAŠ UTRIP, z raznimi srečanji, z izleti in s podobnimi dejavnostmi.

Naloge društva so:

 • da povezuje in organizira srčne bolnike s spodbujevalnikom,
 • da spodbuja medsebojno pomoč članov,  skrb za dobro počutje in skrb drug za drugega.
 • da organizira bivanje v zdravilišču in na morju s programom , prilagojenim potrebam srčnih bolnikov,
 • da organizira preventivno dejavnost in kulturno družabno aktivnost,
 • da sodeluje s kliničnimi  bolnišnicami, ambulantnimi in drugimi  
  organizacijami,
 • da organizira in vzdržuje stike s  prostovoljnimi in humanitarnimi
  organizacijami 
 • da sodeluje z drugimi društvi in njihovimi zvezami doma in v tujini.

Organi društva so:

Izvršilni odbor društva:

ga. Vesna Pongrac - predsednica
ga. Jerneja Premelč - podpredsednica
ga. Miljana Nikčević - tajnica
g. Jože Kraševec
g. Janez Blatnik
ga. Metka Anka Vrhunc

Nadzorni odbor:

ga. Majda Peterlin - predsednica
ga. Štefka Skvarča
g. Boris Hribar

Strokovni odbor:

g. prim. mag. Aleš Brecelj dr. med. - predsednik
g. doc. Tone Gabrijelčič dr. med.
ga. Miljana Nikčević

Disciplinska komisija:

g. Vilijem Ulaga - predsednik
g. Janez Brodnik
ga. Marija Trobec

Uredniški odbor glasila  NAŠ  UTRIP:

g. prim. mag. Aleš Brecelj
ga. Miljana Nikčević
ga. Vesna Pongrac
ga. Majda Peterlin
g. Janez Blatnik